Termin liofilizacija odnosi se na proces izvlačenja tečnosti iz zamrznutog voća u vakuumu. Sirogojno Co. trenutno u ponudi ima liofilizovanu malinu, višnju i šumsku borovnicu, ali je u planu uvođenje novih vrsta lokalno gajenog i egzotičnog voća 

liofilizovano