Maloprodajno pakovanje
PE kese sa ili bez ZIP-a
 -200g, 300g, 500g, 750g, 1000g, 2500g
Click lock kutijice
 -200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g